• B.P.S. Mahila Vishwavidyalaya
  • Khanpur Kalan, Sonipat, Haryana-131305

Non Teaching Staff

Mr. Hari Prakash
Designation: Junior Assistant
Deptt Name: Department of Commerce
Address: B.P.S. Mahila Vishwavidyalaya, Khanpur Kalan, Sonipat,Haryana-131305 ,India
Contact: 94666701429
Email: parkash.hari@gmail.com